กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จับมือ IAEA จัดคอร์สพิทักษ์นิวเคลียร์ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยปรมาณูวิจัยประจำปี 58

ปส. จับมือ IAEA จัดคอร์สพิทักษ์นิวเคลียร์ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยปรมาณูวิจัยประจำปี 58

พิมพ์ PDF

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมและตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 นี้

      ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง         การดำเนินงานในด้านพิทักษ์และรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อตกลงกับ IAEA ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นี้     ปส. ได้รับการประสานงานจาก IAEA เพื่อขอเข้าตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ณ อาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย และจัดประชุมการดำเนินงานด้านการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หวังให้เกิดความมั่นใจว่าวัสดุนิวเคลียร์ที่มีอยู่ไม่ได้มีการสูญหาย มีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกนำไปใช้ในทางสันติ ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของ ปส. ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา

         จากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ปส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ IAEA เพื่อความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิทักษ์ความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 3514       

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป