กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. เปิดเวทีแจงความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. เปิดเวทีแจงความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

พิมพ์ PDF

 

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น จะสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกลับสู่สภาวะปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 

 

       นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุมแล้วก็ตาม ปส. เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี        เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี”      ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องเมจิก๓ ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์   ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ หวังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น พร้อมทัศนคติที่ดีต่อ ปส. และเน้นย้ำ   การใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ซึ่งภายในงานแถลงข่าวจะมีการเปิดตัว Video Presentation เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ของการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย

        จากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ปส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจ        ว่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เนื่องจาก ปส. คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oaep.go.th , FB : atoms4peace หรือกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 1123 – 1124

         

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป