กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. นำคณะผู้บริหาร วท. ประชุม TOP Executive ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

รมว.วท. นำคณะผู้บริหาร วท. ประชุม TOP Executive ตอบสนองนโยบายรัฐบาล

พิมพ์ PDF

 

        เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2558 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทฯ สมุทรสงคราม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานการประชุม TOP Executive ผู้บริหารหน่วยงาน วท. ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ และนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่เน้นให้ วท. ช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการวิจัย โดยเน้นการนำ วทน. ไปพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ตามภารกิจ และให้ยกระดับการพัฒนาไปสู่ระดับประเทศมากขึ้น

 


แผนงานที่ วท. จะผลักดัน ช่วงปี 2559 – 2564 ได้แก่
1. การสร้างความสามารถของ SMEs ด้วยนวัตกรรม 
2. การพัฒนา OTOP/Innovative OTOP 
3. การพัฒนาบริษัทตั้งใหม่ (Start-Up Company) 
4. การผลักดันให้มี Food Innopolis 
 

สำหรับแนวทางการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวคือ ทบทวนและปรับแผนปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยจัดทำงบประมาณปี 2560 รองรับ ยกระดับการทำงานเป็นแผนงาน 5 ปี โดยใช้ระยะเวลาระหว่าง ปี 2560-2564 บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานข้างนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมกับจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนเป็นหลักในแต่ละด้านเผยแพร่ข่าวและภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834 
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป