กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประกาศแจ้งย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศแจ้งย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ PDF

 

สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติย้ายสำนักงานใหม่ ซึ่งจากเดิมสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 ได้ทำการย้ายสำนักงานมายัง เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ. ห้วยแก้ว อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 นี้เป็นต้นไป

 

 

โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยังเป็นเบอร์เดิม

           โทรศัพท์ : 0-5322-5569 , 0-5322-5571

           โทรสาร : 0-5322-5524


           สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโดยตรง สามารถเข้ามาติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป


http://www.narit.or.th/src/newsdetail_nari_inc.php?id=20080075


           ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป