กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เด็กไทยเจ๋ง คว้างรางวัลรองชนะเลิศระดับโลกจาก Biomimicry Global Design Challenge 2015

เด็กไทยเจ๋ง คว้างรางวัลรองชนะเลิศระดับโลกจาก Biomimicry Global Design Challenge 2015

พิมพ์ PDF

      เยาวชนไทยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขัน “Biomimicry Global Design Challenge 2015” ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก จัดโดย Biomimicry Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเยาวชนไทยทีม BioX ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในระดับประชาชนทั่วไป พร้อมคว้ารางวัลไปกว่ามูลค่า $7,500 (225,000 บาท)

       Global Biomimicry Design Challenge เป็นการเเข่งขันระดับโลก จัดโดย Biomimicry Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย Biomimicry Institute และ Ray C. Anderson Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและการศึกษาที่สร้าง impact ในด้าน Biomimicry ทั้งด้านงานวิจัยและการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก โดยให้คนจากทั่วโลกส่งนวัตกรรมที่เลียนแบบกระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิต (Biomimic) ซึ่งเป็น trend ของนวัตกรรมในช่วง 5 ปีนี้ และโจทย์ในปีนี้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอาหารของโลก โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็นสามรอบ คือ รอบที่หนึ่งคัดจากข้อเสนอโครงการให้เหลือ 8 ทีมที่ได้ไป showcase ที่ SXSW Eco ซึ่งเป็น conference ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาและมีการเปิดตัวนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในโลก ส่วนในรอบที่สองเป็นรอบ presentation ซึ่งจะมีรางวัลให้สามทีมที่ดีที่สุดคัดโดยกรรมการ ทีมที่ได้ที่ 1 จะได้งบ $10,000 (300,000 บาท) เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบในรอบที่สามสำหรับสร้าง impact และรอบสุดท้ายจะจัดในอีก 6 เดือนข้างหน้า และทีมที่มีผลงานดีที่สุดจะได้รางวัลมูลค่า $100,000 (3,000,000 บาท)

       ทั้งนี้ ทีม BioX เป็นทีมเยาวชนไทยระดับมัธยมและปริญญาตรี ซึ่งเป็นทีมไทยทีมเดียวที่ส่งเข้าแข่งขัน โดยเข้ารอบที่สองของการตัดสินและได้ที่สองของโลก (รางวัลรองชนะเลิศ) ซึ่งนับเป็นทีมที่เด็กที่สุดในการแข่งขัน โดยนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดคือ Jube ซึ่งก็คืออุปกรณ์จับแมลงที่เลียนแบบการทำงานของต้นไม้กินแมลง หน้าที่ของ Jube คือหาโปรตีนทางเลือก (แมลง) ให้กับท้องถิ่นที่ธุรกันดาร Jube ได้ถูกออกแบบให้สร้างด้วยเทคนิคการสานของไทย ทำให้ Jube สามารถสร้างได้ง่ายในหลายๆ พื้นที่ด้วยอุปกรณ์ท้องถิ่น ถือได้ว่างานชิ้นนี้น่าสนใจเพราะมีการผสมผสานแนวคิดทาง Biomimicry เข้ากับมุมมองทางศิลปะ และ culture ทำให้งานมีมิติใหม่ ผนวกกับการที่ตีโจทย์ในด้านการขาดแคลนอาหารได้ออก ซึ่งเข้าตากรรมการผู้ตัดสิน

          สำหรับรายชื่อน้องๆ เยาวชนทีม Bio X Team ได้แก่ น้องคนแรก นายพัทน์ ภัทรนุธาพร JSTP รุ่นที่ 12 กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 Arizona State University คนที่สอง นายรัชต์ภาคศ์ ตันติแสงหิรัญ JSTP รุ่นที่ 13 กำลังศึกษาระดับ Preschool ณ The Governor's Academy คนที่สามนางสาวภูริชญา คุปตะจิต JSTP รุ่นที่ 13 กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่สี่ นายกชกานต์ พรหมนรา JSTP รุ่นที่ 17 กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง และน้องคนสุดท้าย นางสาวทวิตา กุลศุภกานต์ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทลัยสงขลานครินทร์ 

       นอกจากนี้ ในการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ให้ฝึกทำวิจัยและประยุกต์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่มีหลากหลาย นับเป็นสิ่งที่ดีที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้  สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสร้างรากฐานวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของประเทศได้ต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

1. เว็บไซต์ Global Biomimicry Design Challenge   http://challenge.biomimicry.org/en/blog/and-the-winners-are

2. เว็บไซต์ของทีม Bio X  http://www.biox.tech/

3. วิดีโอ presentation  https://vimeo.com/140968606

 

ประสานงานได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71731, 71727, 081-614-4465, 089-128-5004

e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook: NSTDATHAILAND

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป