ก.วิทย์ เตรียมจัดงานเสวนา "ปักหมุดไทยก้าวสู่ Nobel Prize"

พิมพ์


      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมจัดงานเสวนา “ปักหมุดไทยก้าวสู่ Nobel Prize” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 15 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในงานดังกล่าว จะพบกับเวทีเสวนาหัวข้อต่างๆที่เต็มไปด้วยสาระความรู้อีกมากมาย

 

เวทีเสวนาดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้     


         รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์ ปี 2015 และการสร้างโอกาสให้คนไทย
             โดย  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          งานวิจัยกับการสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมไทยและสังคมโลก
             โดย  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

          เจาะลึกรางวัลสาขาวิทยาศาสตร์
             สาขา ฟิสิกส์ : การค้นพบมวลของอนุภาคนิวตริโน: หนทางสู่วิวัฒนาการจักรวาล
             โดย  ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)
           
         สาขา เคมี: กลไกการซ่อมแซมดีเอ็นเพื่อความเข้าใจเซลล์สิ่งมีชีวิตและวิธีรักษามะเร็งแบบใหม่                   

             โดย  ดร.ดนยา  ปโกฏิประภา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         สาขา สรีรวิทยาหรือการแพทย์: วิธีใหม่เพื่อรักษาการติดเชื้อจากพยาธิตัวกลมและโรคมาลาเรีย
              โดย  ดร.ชัยรัตน์  อุทัยพิบูลย์  นักวิจัยศูนย์ไบโอเทค สวทช.

     
ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับคณะของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถประสานได้ที่  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ โทร 085-446-1800 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยจะมีรถออกจากกระทรวงวทยาศาสตร์ฯ เวลา 08.00 น. ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/5094--1-.html#sthash.nKObG6ek.dpuf

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย๊

โทร 02-333-7000 ต่อ 3728-3732 โทรสาร 02-333-3874

 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/5094--1-.html#sthash.nKObG6ek.dpuf