กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2558

พิมพ์ PDF

 

          วันนี้ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ 

 

     โดยการประชุมได้มีหน่วยงานแจ้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง "สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน 3 ภาค เพื่อเผยแพร่ผลงาน ภารกิจ งานบริการทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้สาธารณชนได้รับทราบ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดนิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2559 จัด 3 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดกิจกรรม GISTDA ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยความรู้ด้านภูมิศาสตร์ "รวมพล The Surveyor"ในการเดินทางสำรวจภูผาค้นหาความลับตามแนวรอยเลื่อนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558

      องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2558  ณ สนามแข่งขัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.),องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งจะจัดขึ้นวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


 

 

 ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3731 โทรสาร 0 2333 3834

e - mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป