กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พร้อมโชว์ไอเดีย 50 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป” ผลงานนักวิจัยไทยพร้อมใช้และต่อยอดเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ เริ่ม 7 ตุลาคมนี้

พร้อมโชว์ไอเดีย 50 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป” ผลงานนักวิจัยไทยพร้อมใช้และต่อยอดเพิ่มโอกาสในโลกธุรกิจ เริ่ม 7 ตุลาคมนี้

พิมพ์ PDF

 
       สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป” Talent Mobility: Matching Lab with Design Business เผยแพร่ 50 ไอเดียผลงานนักวิจัยไทย พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสถาบันการศึกษา ทั้งร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ที่ตรงความต้องการ และเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบตั้งแต่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แกเลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
 
 
        ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การให้ความหวังและสร้างโอกาสให้สังคมไทยในยุคนี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลลงมือทำแล้วอย่างจริงจัง ซึ่งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราได้ปลดล็อกข้อจำกัดในหลายๆ ด้านให้กับผู้ประกอบการเดิมพร้อมผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งทางด้านภาษี กองทุน กฎหมายและเรื่องที่สำคัญยิ่งในการที่จะทำงานอะไรสักอย่างนั้นคือ กำลังคนหรือ Talent Mobility ซึ่งงานในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับศิลปะเข้าด้วยกัน จากผลงานนักวิจัยไทยกว่า 50 ชิ้น ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักออกแบบและสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดไอเดียสร้างสรรค์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบให้สามารถดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น
 
 
       ด้าน นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ให้ปฏิบัติงานกับภาคเอกชนได้อย่างมีศักยภาพ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดยได้รับการพัฒนาการใช้งาน และช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญผลงานแต่ละชิ้นยังเผยให้เห็นถึงการทำงานตั้งแต่กระบวนการคิดและวิจัย การทดลอง กระบวนการผลิตก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสุดสร้างสรรค์  ตลอดจนนำเสนอโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งผู้ประกอบการ นักออกแบบ และสาธารณชน โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์, วัสดุ, สิ่งทอ, เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ Internet / Big Data รวมจำนวน 50 ชิ้น  ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเปิดไอเดียสร้างสรรค์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

นิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งสำเร็จรูป”  จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2558 ณ แกเลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ผู้สนใจเข้าชมฟรี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
 
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และนางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป