กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. จิบน้ำชาส่งท้ายข้าราชการผู้เกษียณอย่างอบอุ่น

สป.วท. จิบน้ำชาส่งท้ายข้าราชการผู้เกษียณอย่างอบอุ่น

พิมพ์ PDF


     นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคณะข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงมุทิตาจิตส่งท้ายวันเกษียณอายุราชการของนางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง นางสาวอาภาภรณ์ เล้าวัฒกีพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ และนางณัฐธัญรดี ขุนพลพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงมาหลายสมัย) ซึ่งทั้ง 3 คน ปฏิบัติราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานไม่ขาดตกบกพร่อง และ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ วินัย ของข้าราชการที่ดีมาโดยตลอด
     ทั้งนี้ นางอรุณี ได้ฝากข้อแนะนำแก่น้องๆข้าราชการรุ่นหลังว่า “ขอให้สนุกกับงานและมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยดี ส่วนนางณัฐธัญรดี ฝากให้น้องๆทุกคนรู้หน้าที่ตนเองและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทิ้งท้ายที่นางสาวอาภาภรณ์ อยากเห็นเห็นข้าราชการ สป.วท. ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจและอยู่ในกรอบระเบียบที่ถูกต้อง


ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป