กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กมธ. สื่อมวลชนฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

กมธ. สื่อมวลชนฯ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

พิมพ์ PDF


       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒  ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘


       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลำพังไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด เราจะต้องทำงานกับมหาวิทยาลัย รากใหญ่ที่สุดเราจะต้องทำงานกับกระทรวงมหาดไทย วันนี้กลไกเป็นเรื่องที่จะต้องมาออกแบบให้ดี ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันหัวใจสำคัญไม่ใช่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แต่วันนี้หากโจทย์ประเทศกำลังต้องการวางแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยอาจจะต้องเคลื่อนย้ายมาฝั่งที่ไม่ต้องตีพิมพ์ แต่สามารถนำความรู้ไปช่วยชาวบ้านได้ แล้วนำกลับมาขอตำแหน่งวิชาการได้ ซึ่งโครงการ talent mobility ตอบโจทย์ข้อนี้ เนื่องจากวันนี้เรามีอาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ออกไปแล้ว 100 คน ไปรองรับความสำคัญภาคเอกชน  ที่ต้องการตั้งศูนย์วิจัย ตั้งห้อง lab แต่ขาดคน  ผลกระทบที่ตามมา มหาวิทยาลัยและอาจารย์เหล่านี้ ได้นำนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ออกไปด้วย 70 คน เด็กเหล่านี้ได้ไปเรียนรู้วิธีการทำงาน  บริษัทญี่ปุ่นขอให้ไทยสร้างกำลังคนให้ในสาขาที่ขาดแคลน แม้กระทั่งวิศวกรที่มีคุณภาพก็ขาดแคลนมากในอุตสาหกรรมของประเทศไทย


      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า วันนี้มหาวิทยาลัยมีของอยู่บนหิ้งเยอะ เราได้ทดสอบกับหน่วยงานบางแห่งกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย เอาผลงานบนหิ้งมารวมกันได้ 82 ชิ้น แล้วจัดงานโดยเชิญ SMEs ผู้ประกอบการ  นักลงทุน มาร่วมชมผลงาน และผลงานทุกชิ้นขายในราคา 3 หมื่นบาท ปรากฎว่าขายได้ 95 % บางผลงานขายโดยมีผู้ซื้อหลายคน และมี 1 ผลงานมีผู้ซื้อ 15 คน เราเริ่มทดลองอย่างนี้เพื่อให้ภาคเอกชนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยมีของดี และจะเร่งทำให้มากขึ้น
      ส่วนเรื่องการผลิต รมว.วิทยาศาสตร์ ย้ำว่า ต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปเกี่ยวข้อง วันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อยกระดับการผลิต โดยเอาเรื่องมาตรฐานเป็นตัวนำ ซึ่งชุมชนต่างๆ มีของเยอะ แต่ยังไม่มีมาตรฐาน ทำให้ขายได้เฉพาะในชุมชน ประเด็นคือทำอย่างไรจะให้การรับรองมาตรฐานเร็วขึ้น และชาวบ้านทราบว่าเขาต้องการมาตรฐานอะไร กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังรวบรวมระบบการรับรองมาตรฐานว่าประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องอะไรบ้าง ใครทดสอบเรื่องอะไร อยู่ที่ไหน เราจะได้รู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของมาตรฐานยังขาดตรงไหน เมื่อไปสอบเทียบกับมาตรฐานระดับโลก
 

 

 


ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
ผู้ประสานงาน :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป