กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์สุดยอดนวัตกรรมไทยในงาน “Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” นิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปีจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

พิมพ์

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม “Thailand Industry Expo 2015  มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 - 27 กันยายน 2558  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 6 วัน 500 ล้านบาท
 
 
         ดร.พิเชฐ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2015  มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานตัวแทนจากภาครัฐที่นำหน่วยงานในสังกัดร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้นำกลไก/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านเทคโนโลยี การเงิน กำลังคน และทรัพย์สินทางปัญญา มาถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ อาทิ โซน Thailand Innovation Showcase ที่นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้นำเทคโนโลยีและงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่า จากความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
       นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่นำแคมเปญกระบวนการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามแนวทาง STIM การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. ได้วิจัยพัฒนามาถ่ายทอดความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ
 
 
        สำหรับภาพรวมงาน Thailand Industry Expo 2015  สืบเนื่องจากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจมากกว่า 200,000 คน และมีเงินหมุนเวียนภายในงานจากการจับจ่ายซื้อของมากกว่า 303 ล้านบาท ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งสนับสนุน SMEs และ วิสาหกิจชุมชน OTOP ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอบโจทย์การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตสามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่มาร่วมงานจากทั่วประเทศ มากกว่า 1,500 ราย  รวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนามาตรฐานในการประกอบการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการตอบรับการจัดงานเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศมากกว่า 50 บริษัท โดยจะได้ชมของดี เห็นของใหม่ ซื้อของถูกที่ลดราคาพิเศษในงานนี้สูงถึง 20-80%
 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
Tags สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» “สมคิด” ชู “มหาวิทยาลัย” ความหวังปั้นอินโนเวทีพ สตาร์ทอัพ ให้เวลาปีครึ่งดันให้ถึงฝั่ง แนะใช้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รองนายก สมคิดฯ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» “สมคิด” ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวช่วยเศรษฐกิจขยายตัว เผยปี ’59 รัฐตั้งเป้าสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 1.3 แสนล้านบาท
» ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”