กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์สุดยอดนวัตกรรมไทยในงาน “Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” นิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปีจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมโชว์สุดยอดนวัตกรรมไทยในงาน “Thailand Industry Expo 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” นิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปีจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการยิ่งใหญ่แห่งปี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม “Thailand Industry Expo 2015  มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22 - 27 กันยายน 2558  ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของประเทศ คาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 6 วัน 500 ล้านบาท
 
 
         ดร.พิเชฐ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2015  มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานตัวแทนจากภาครัฐที่นำหน่วยงานในสังกัดร่วมโชว์สุดยอดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้นำกลไก/กิจกรรมด้านเทคโนโลยี นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านเทคโนโลยี การเงิน กำลังคน และทรัพย์สินทางปัญญา มาถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ อาทิ โซน Thailand Innovation Showcase ที่นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้นำเทคโนโลยีและงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่า จากความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
       นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่นำแคมเปญกระบวนการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตามแนวทาง STIM การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ วว. ได้วิจัยพัฒนามาถ่ายทอดความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ
 
 
        สำหรับภาพรวมงาน Thailand Industry Expo 2015  สืบเนื่องจากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่แล้ว ที่มีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจมากกว่า 200,000 คน และมีเงินหมุนเวียนภายในงานจากการจับจ่ายซื้อของมากกว่า 303 ล้านบาท ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งสนับสนุน SMEs และ วิสาหกิจชุมชน OTOP ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตอบโจทย์การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตสามารถจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน OTOP ที่มาร่วมงานจากทั่วประเทศ มากกว่า 1,500 ราย  รวมทั้งยังส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนามาตรฐานในการประกอบการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการตอบรับการจัดงานเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศมากกว่า 50 บริษัท โดยจะได้ชมของดี เห็นของใหม่ ซื้อของถูกที่ลดราคาพิเศษในงานนี้สูงถึง 20-80%
 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» “สมคิด” ชู “มหาวิทยาลัย” ความหวังปั้นอินโนเวทีพ สตาร์ทอัพ ให้เวลาปีครึ่งดันให้ถึงฝั่ง แนะใช้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รองนายก สมคิดฯ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» “สมคิด” ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวช่วยเศรษฐกิจขยายตัว เผยปี ’59 รัฐตั้งเป้าสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 1.3 แสนล้านบาท
» ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป