สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

พิมพ์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ณ เขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
 


     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  (สดร.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ พระชนมพรรษา  สงขลา  หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของภาคใต้  ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 


         วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 08.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เสด็จเข้าภายในพลับพลาพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

 

 

 


          จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอยเก้าสีและทรงโปรยดอกไม้ หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองสงขลา ทอดพระเนตรแบบจำลองหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ภาพมุมสูงของสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา  ทอดพระเนตรแผนที่กัลปนาวัด บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นแผนที่โบราณแสดงหลักฐานการพระราชทานที่ดินแก่วัด ของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา ทอดพระเนตรแผนที่เดินทัพสมัยต้นรัตนโกสินทร์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสงขลา  จุดชมวิวนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการต้านทัพจากเมืองไทรบุรีที่เข้ามาตีเมืองสงขลาเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันแผนที่ดังกล่าว เก็บไว้ที่หอสมุดส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระตำหนักสวนจิตรลดา จากนั้นทอดพระเนตรเจดีย์องค์ดำ เจดีย์องค์ขาว ณ ยอดเขาแดง ปากน้ำทะเลสาบสงขลา ผ่านกล้องส่องทางไกล เวลาประมาณ 09.20 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

     หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้ เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของไทย ตั้งอยู่พิกัดละติจูด 7 องศาเหนือ สังเกตวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น สภาพท้องฟ้ายังเอื้อให้สังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูฝนได้ดี  มีภารกิจหลักคือสนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน งานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วย
     หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม มองเห็นทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ภายในประกอบด้วย อาคารฉายดาว มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล และอาคารหอดูดาว มีโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต เปิดออกได้  180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7  เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร์ มีระเบียงดาวหลังคาเลื่อน ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กอีก 5 ชุด ให้บริการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์
 


     หากแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค ในฐานะหอดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทยทุกคน คาดว่าจะเปิดดำเนินการประมาณ ปี 2561
 

   

 

ข้อมูลข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 โทรสาร 053-225524
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
www.narit.or.th

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์