ก.วิทย์ฯ นำทัพลุยจีน โชว์ผลงานวิจัยและจับคู่ธุรกิจไทย-จีน

พิมพ์


          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย ที่หน่วยงานในสังกัดอาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการไทยไปจัดแสดงสินค้าในงาน “The 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation” ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2558 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจไทย-จีน และสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยโดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์

 

ข่าวโดย :  นางสาวลัญจนา นิตยพัฒน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทร. 02-564-7000 ต่อ 1162

 

เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313