กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จับมือ บีโอไอ หนุนเอกชนลงทุนวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม

ก.วิทย์ฯ จับมือ บีโอไอ หนุนเอกชนลงทุนวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม

พิมพ์ PDF

เผยเทรนด์ด้าน วทน.เปรี้ยง แค่ 7 เดือน อนุมัติลงทุนกว่า 20,000 ล้าน
 


วันนี้ (14 กันยายน 2558) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อาคารจตุรัสจามจุรี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนด้านการ วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ พร้อมเผยเอกชนในกลุ่มกิจการ วทน. เตรียมลงทุน มูลค่าเงินลงทุนรวม 21,678 ล้านบาท
 


ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายจัดแพ็คแก็จเพื่อส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกำลังจัดทำมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอี รวมถึงการสร้างและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการนี้ได้ตั้งเป้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป้าหมาย 1% ของจีดีพี ในสัดส่วนเอกชนต่อรัฐ 70:30 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายมาตรการ อาทิ มาตรการยกเว้นภาษีที่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากเดิม 200% เพิ่มเป็น 300% โครงการทาเล้นท์โมบิลิตี้ ปลดล็อคให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐในประเทศได้ไป สนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน การสนับสนุนด้านฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการมาตรฐานและทดสอบ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ one-stop service เป็นต้น
 


ด้าน นางหิรัญญา สุจินัย กล่าวว่า บีโอไอ มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา บีโอไอได้ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มในด้านการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเป็นเวลา 1-3 ปี เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางไปสู่ การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน


“แนวโน้มการลงทุนในกลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับ วทน. ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-กรกฎาคม 2558) บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกิจการกลุ่ม วทน. รวมแล้วทั้งสิ้น 72 โครงการ โดยมีเงินลงทุนกว่า 21,678 ล้านบาท” นางหิรัญญา กล่าว
 

 

 

ประเภท การลงทุนที่ได้รับความสนใจเรียงตามลำดับสูงสุด ได้แก่ 1. กลุ่มกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ 21 โครงการ ลงทุนรวม 7,704 ล้านบาท 2. กลุ่มกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 4 โครงการ ลงทุน 2,478 ล้านบาท 3. กลุ่มกิจการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ 6 โครงการ ลงทุน 1,401 ล้านบาท 4. กลุ่มกิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 8 โครงการ ลงทุน 873 ล้านบาท  5. กลุ่มกิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม 13 โครงการ ลงทุน 438 ล้านบาท 6. กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ ลงทุน 48 ล้านบาท และสุดท้ายคือ กลุ่มกิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 4 โครงการ ลงทุน 12 ล้านบาท

ทั้ง นี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมและมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุน การสร้างเครือข่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนฯ


 

 

ประสานงานที่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 
โทรสาร 0 2333 3834  e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Call Center โทร.1313        

 

สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โทรศัพท์ 0 2553 8221 ต่อ 8144, 8414, 8135, 6154 
โทรสาร 0 2553 8321 e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป