"พิเชฐ" ให้ความสำคัญด้านมาตรวิทยา เชิญ ออท.เยอรมนี ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมสัมพธภาพที่มีกว่า 17 ปี

พิมพ์

 

 

     ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการยกระดับ อุตสาหกรรมไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้น 

.


     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกับท่านเอกอัครราชทูตฯ เยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่มีมายาวนานกว่า 17 ปีให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเกิดมิติใหม่ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรวิทยา การวัด การสอบเทียบเพื่ออุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตต่อไป

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าวและวิดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน