กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อมกับ GEOINFOTECH 2016 สุดยอดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อมกับ GEOINFOTECH 2016 สุดยอดการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย

พิมพ์ PDF

 

        การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มุ่งผลักดันและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ และการสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน GISTDA จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2559 หรือ GEOINFOTECH 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไม่ควรพลาด รายละเอียดเพิ่มเติม http://geoinfotech.gistda.or.th/

 

ที่มาของข้อมูลและผู้ส่งข่าว : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องการมหาชน) (สทอภ.)

                                      โทร. 02-141-4444 อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ www.gistda.or.th

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป