นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสี

พิมพ์

นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสีของไทยเข้าประเทศ

Tags วิดีโอ - คลิป - กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี - นิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย - ผลไม้ฉายรังสี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เดินหน้าประเทศไทย ตอน โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ พัฒนาศักยภาพสินค้าเเละอุตสาหกรรมไทย
» เพลง 'พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ
» เพลง 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง Version 2
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ บรรยายพิเศษ CTCN
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» งาน NESP Innovation Fair 2016 ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’
» คาราวานวิทย์เยือน สปป.ลาว