กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัด “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558” กระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัด “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558” กระจายโอกาส เรียนรู้วิทย์ฯ ทุกทิศ ทั่วไทย

พิมพ์ PDF

 

  สถาบัน ลิ้งค์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
1 ม.ขอนแก่น https://sc5.kku.ac.th/scweek/ 
2 มรภ.อุตรดิตถ์ http://sci.uru.ac.th/sciweek58/
3 มรภ.เพชรบุรี http://www.pbru.ac.th/th/index.php/news-topic/news-pr/
4 ม.สงขลานครินทร์ http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/
5 มรภ.สุราษฎร์ธานี http://scienceweek.sru.ac.th/sciweek/index.php
6 ม.พะเยา http://www.up.ac.th/V7/NEWSV7Thumbnail/11662.jpg
7 ม.แม่โจ้ http://www.itsci.mju.ac.th/itsci/Index.jsp
8 มรภ.บุรีรัมย์ http://science.bru.ac.th/index.php/publicize/
9 มรภ.กำแพงเพชร http://scitech.kpru.ac.th/scienceday/
10 มรภ.ยะลา http://thainews.prd.go.th
11 มรภ.เพชรบูรณ์ http://thainews.prd.go.th
12 มรภ.นครศรีธรรมราช http://www.sct.nstru.ac.th/sct_week/
13 ม.นเรศวร http://www.sci.nu.ac.th/science-week/2558/index.html
14 บูรพา/ชลบุรี http://science.buu.ac.th/sciweek32/
15 มรภ.เชียงราย http://science.crru.ac.th/#4
16 มรภ.กำแพงเพชร http://scitech.kpru.ac.th/scienceday/
17 มรภ.นครสวรรค์  
18 มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw2014/
19 มรภ.พระนครศรีอยุธยา http://2014.aru.ac.th/index.php/sci2558
20 มรภ.เทพสตรี http://scitru.tru.ac.th/sci56/index.php
21 มรภ.กาญจนบุรี http://fst.kru.ac.th/th/
22 มรภ.เลย  
23 มรภ.อุดรธานี http://www.udru.ac.th/website/
24 มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
25 มรภ.มหาสารคาม http://202.28.32.138/sciday2015/
26 มรภ.นครราชสีมา  
27 มรภ.สุรินทร์ http://science3.srru.ac.th/scienceday/
28 มรถ.อุบลราชธานี  
29 ม ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง http://mis.sci.tsu.ac.th/sciweek58/
30 มรภ.ภูเก็ต  
31 มรภ.สกลนคร http://math1.snru.ac.th/components/news/
32 ม.พะเยา http://www.science.up.ac.th/scienceweek/
33 ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป