กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิเชฐ นำ 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่นบุกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานโลก หวังขยายผลสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระดับบิ๊กดีล

พิเชฐ นำ 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่นบุกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานโลก หวังขยายผลสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระดับบิ๊กดีล

พิมพ์ PDF

 

       
       6 สิงหาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นำสมาชิกองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอีญี่ปุ่นกว่า 100 รายจาก 50 บริษัท เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน พร้อมบริการต่างๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
 
 
 
       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเดินทางเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในเดือนที่ผ่านมา มีแผนให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อรักษาฐานการผลิตและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกับเจโทรศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนชาวญี่ปุ่น พบว่า นักลงทุนรู้ดีถึงสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ แต่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนศักยภาพในการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญสูงโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นที่มาของการจัดเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเชื่อมโยง นำไปสู่ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 
 
        ดร.ทวีศักดิ์ ได้กล่าวถึงการเยี่ยมชมในครั้งนี้ว่า ได้มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร – เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC), บจก. UENO Science Tech Laboratory ผู้นำด้านการผลิตสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล และศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรในด้านเกษตรและอาหาร 2) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ – เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และโพลีพลาสติก อาเซียน เทคนิคคอล โซลูชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์กลางให้การสนับสนุนวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรม ผู้นำตลาดโลกด้านพลาสติกในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ 3) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ – เยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) คลังชีววัสดุพร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ, ห้องปฏิบัติการนำส่งนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) วิจัยและพัฒนาการลำเลียงและนำส่งยาด้วยเทคโนโลยีนาโนในร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช และบจก. ออสเตรียโนวา (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการห่อหุ้มเซลล์ด้วยชีวภาพ เพื่อการปกป้อง แยก เก็บรักษาและนำส่งเซลล์มีชีวิต
 
 
      ด้านนายโฮสุมิ มาซายาสุ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กล่าวถึง มีบริษัทของประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 4500 บริษัทที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าระดับนานาชาติที่มีความรุนแรง รัฐบาลไทยได้วางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นหารลงทุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงประสบปัญหาอยู่หลายอย่าง เช่น เงินทุน ขาดแคลนแรงงาน งานวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหวังว่าการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้จะสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบระเบียบงานวิจัยของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 
 


เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand


 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป