กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ในตอนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทย

ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ในตอนนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทย

พิมพ์ PDF

ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย

ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558  เวลา 18.00 น.

ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ทุกช่องกว่า 200 ช่อง

 

 

      6 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข / ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม และคุณประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมสนทนาถึงประเด็นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทย

 

 

    ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ที่ครอบคลุม แต่การพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ยังน้อย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากหากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกันเริ่มพัฒนากลไกความร่วมมือที่จะช่วยให้นักวิจัยรับโจทย์งานวิจัยและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และทำให้มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและผลิตในประเทศโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดแรงจูงใจจากภาคเอกชนและร่วมลงทุนในงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 

 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึง การทำงานร่วมกันระหว่าง วท. และ สธ. ได้เห็นชอบให้มีการเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกองทุนสุขภาพ มีกลไกในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ผลิตในประเทศไทยและผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดการใช้ในปีงบประมาณ โดยกลไกการสนับสนุนดังกล่าวควรมีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อให้ภาคเอกชนหรือผู้ผลิตมีกำไรมากพอที่จะทำงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่องซึ่งกลไกดังกล่าวควรขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน

 

 

        ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงผลงานที่เกิดจากงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ได้ร่วมกับอีก 3 หน่วยงานได้แก่ สถาบันทันกรรม กรมการแพทย์, ศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ บริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้ร่วมกันวิจัย “เก้าอี้ทำฟันสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” ที่สามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการและคนชราเข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากได้เหมือนคนปกติโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถเข็น เก้าอี้ทำฟังยังคงมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานแต่เป็นในรูปแบบ Wheel Chair ของคนพิการเป็นเก้าอี้โดยมีระบบไฮดรอลิกปรับเอนได้ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายได้

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป