กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นักศึกษาไทยในอเมริกาในโครงการ NASA Develop ใช้เทคโนโลยี NASA ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย

นักศึกษาไทยในอเมริกาในโครงการ NASA Develop ใช้เทคโนโลยี NASA ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย

พิมพ์ PDF

 

นักศึกษาไทยในอเมริกาในโครงการ NASA Develop ใช้เทคโนโลยี NASA ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย


นักศึกษาไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ NASA Develop ณ ศูนย์วิจัย NASA Marshall Space Flight Center ในรัฐแอลาบามา และ ศูนย์ Wise County รัฐเวอร์จิเนีย ได้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีของ 'NASA' ศึกษาและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยมุ่งสังเกตข้อมูลความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น กรณีศึกษา

 

ที่มา: My Rice Will Grow On (http://earthzine.org/2015/07/30/my-rice-will-grow-on/)

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป