กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท.หนุนนโยบายนายกฯ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ พาไทยพ้นยากจน เอกชนชม “ดร.พิเชฐ” ปลดล็อคปัญหาเรื้อรังสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ทำกำไรเพิ่มหลายเท่าตัว

วท.หนุนนโยบายนายกฯ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ พาไทยพ้นยากจน เอกชนชม “ดร.พิเชฐ” ปลดล็อคปัญหาเรื้อรังสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ทำกำไรเพิ่มหลายเท่าตัว

พิมพ์ PDF

 

 

       วท.หนุนนโยบายนายกฯ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ พาไทยพ้นยากจน เอกชนชม “ดร.พิเชฐ” ปลดล็อคปัญหาเรื้อรังสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ทำกำไรเพิ่มหลายเท่าตัว ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นำและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาต่อเนื่องในระยะยาว

 

 

     วันนี้ (17 กรกฎาคม) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand Competitiveness Conference 2015” จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) ภายใต้หัวข้อ Building Competitiveness Thailand for Sustainability and Inclusiveness ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า  การนำความรู้ไปให้กับประชาชน เป็นเรื่องสำคัญทั้งในภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กับชาวบ้านในหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีมานานกว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้จัดทำแหล่งเก็บน้ำที่ไม่ต้องขุดลอกตะกอน มีถนนน้ำเดินที่กลายเป็นคลองส่งน้ำเมื่อยามฝนตก อ่านแผนที่ดาวเทียมและวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้เอง รวมไปถึงการสร้างบัญชีครัวเรือน สำหรับภาคเศรษฐกิจ 

 

 

     นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์กับเอกชนที่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่คุยกับมานานกว่า 10 ปีให้เกิดผล พร้อมจัดทำบัญชีนวัตกรรม และยังเตรียมออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการใหม่ได้ “แจ้งเกิด” ทั้งเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนวัตกรรม การสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับเอสเอ็มอี การจัดระบบฐานข้อมูลให้ภาคเอกชนเข้าถึงการทดสอบและรับรองมาตรฐานโดยการบูรณาการงานร่วมกับ 10 กระทรวง 

     ดร.พิเชฐ ยังได้หยิบยกประเด็นคำถามจากนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ตั้งคำถามว่า  “เมื่อรัฐให้ทุนพวกเขามาเรียนเข้มข้นแบบนี้ แล้วอยากให้พวกเขาไปทำอะไร?”  ซึ่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ตอบโดยให้ตัวอย่างแหล่งงานในโครงการอวกาศแห่งชาติ หรือ National Space Program ที่รัฐบาลกำลังจัดทำแผนระยะยาวเพื่อให้คนไทยสามารถสร้างและส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกได้ด้วยตนเองในอนาคต รวมถึงอนาคตของศูนย์วิจัยเกิดใหม่ในภาคเอกชน และสรุปประเด็นว่าเด็กไทยมีความสามารถมาก จำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา


 
     ทั้งนี้ ภายหลังการปาฐกถา รมว.วิทยาศาสตร์ ได้อภิปรายร่วมกับ นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ คณะกรรมธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินรายการโดย คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งนายอนนต์ ได้ย้ำความสำคัญของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ นายกานต์ ได้ชื่นชมความทุ่มเทของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการคลี่คลายปัญหาที่สะสมกันมานานและผลักดันให้เกิดผลได้ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมได้ยกตัวอย่างผลกำไรของเอสซีจี ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เอสซีจีตั้งเป้าในปีนี้ ที่จะลงทุนด้านนี้ 4,895 ล้านบาท คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย
 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป