กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ โดย อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส ดันวิทยาศาสตร์สร้างสังคมนวัตกรรม เปิดตัว 3 รายการวิทย์

กระทรวงวิทย์ โดย อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส ดันวิทยาศาสตร์สร้างสังคมนวัตกรรม เปิดตัว 3 รายการวิทย์

พิมพ์ PDF

      วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความร่วมมือในการผลิตรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับทุกคนในครอบครัว 2 รายการ ได้แก่ Magic Numbers เลขมหัศจรรย์, Thailand  Science  Challenge ท้าประลองวิทย์ และโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film สำหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์ โดยจะนำผลงานมาออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Sci-Fi Sci-Film เร็วๆ นี้ หวังสังคมไทยซึมซับกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นเด็กไทยเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น
 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในสังคม โดยเริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจในวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยช่องทางในการสื่อสารหรือถ่ายทอดที่มีพลังและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด สื่อโทรทัศน์สามารถตอบโจทย์นี้ได้เพราะเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลต่อความคิดความอ่านของผู้ชม ดังนั้น การถือกำเนิดขึ้นของ 3 รายการวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่วิทยาศาสตร์ได้เข้าไปปักธงบนพื้นที่สื่อโทรทัศน์สาธารณะ ทำให้ผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เกิดความสนใจใฝ่รู้ ตลอดจนอยากนำไปพัฒนาต่อยอดทางความคิด โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งนำทาง เพื่อช่วยกันนำสังคมไทยไปสู่สังคมนวัตกรรมที่มี “ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” ดังเป้าหมายของรัฐบาลได้
 
     นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ​ กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตรายการวิทยาศาสตร์สำหรับคนไทยถือได้ว่ายังน้อยมาก ด้วยไม่ได้อยู่ในกระแสของทางสถานีหลักและไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ถึง 3 รายการ เพื่อเพิ่มช่องทางที่จะดึงให้คนในสังคมหันมองสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และการร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่สถานีโทรทัศน์หลักเข้ามามีส่วนร่วมในผลิตรายการวิทยาศาสตร์ ซึ่งตนคาดว่า วันหนึ่งรายการวิทยาศาสตร์อาจเป็นกระแสหลักใจความสนใจของคนไทยได้ในอนาคต 
 
       
      นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวถึงความร่วมมือในการผลิตรายการครั้งนี้ว่า สถานีไทยพีบีเอสเห็นคุณค่าของรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน เพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ช่วยยกระดับการแข่งขันกับนานาชาติในหลายๆด้าน รายการวิทยาศาสตร์ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลจะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานทางความคิดและจินตนาการ ทำให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไทยพีบีเอส จึงขอขอบคุณ อพวช. นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต และถือว่าเป็นตัวอย่างของโครงการความร่วมมือที่ให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ละรายการยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัว เริ่มต้นจากรายการแรก รายการ Magic Numbers  เลขมหัศจรรย์ : “วาไรตี้เลขคณิตที่เด็กที่ไม่ชอบตัวเลขควรดู!!  มาสะกิดต่อมสมอง แล้วจะรู้ว่าตัวเลขมหัศจรรย์แค่ไหน” เหมาะสำหรับผู้ที่ยังติดอยู่กับความคิดที่ว่า คณิตศาสตร์ เป็นเรื่อง “น่าเบื่อ”“น่ากลัว”“เข้าใจยาก”เพราะเมื่อได้ชมรายการแล้วจะรู้ว่าตัวเลขและคณิตศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องที่สนุกและมหัศจรรย์มากเลยทีเดียวดำเนินรายการโดย พี่เซฟ ศุภวัฒน์ หิรัญธน ร่วมกับ พี่แม็ค (กูรูแม็ค) ธนะชาติ ถนอมกุลบุตร ผู้คลุกคลีกับตัวเลข เริ่ม 18 กรกฎาคมนี้ ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 -09.00 น. ตามด้วยรายการ Thailand  Science  Challenge ท้าประลองวิทย์:“ทุกอย่างอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาตร์ เพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา” ค้นหาทีมผู้แข่งขันที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 45 ทีม จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ร่วมติดตามชม เชียร์ ผู้แข่งขัน และ สนุกกับวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันทั้งประเทศดำเนินรายการโดย เปอร์ สุวิกรม อัมระนันทน์เริ่ม 13 กันยายน 2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น.
      ปิดท้ายด้วยโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film : “หยิบทฤษฎีมาต่อยอดจินตนาการ จุดประกายฝันคนทำหนังสั้นวิทยาศาสตร์” เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตหนังสั้นโดยมีความรู้พื้นฐานหรือมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Time Space Machine Monster” 4 สิ่งพิศวงในหนังวิทยาศาสตร์ โดยถ่ายทอดเป็นหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 8 นาทีด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ผลงานจากโครงการดังกล่าวจะได้ออกสู่หน้าจอThai PBS ในรายการ Sci-Fi Sci-Film หนังวิทย์ พลิกโลก ดำเนินรายการโดย อาเธอร์ บุญ เบญจกุล
 
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป