ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และศักยภาพการแข่งขัน

พิมพ์

ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และศักยภาพการแข่งขัน

Tags ยางพารา
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.สตูล
» รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มิถุนายน 2558
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา จ.สุราษฏร์ธานี
» TCELS ร่วมงานไบโอเอเซีย นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจล้นหลาม สื่อมวลชนอินเดียตื่นเต้นเครื่องสำอางยางพาราไทย
» กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกรัฐแก้วิกฤติยางพารา จัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิต
» วท. ร่วมแก้วิกฤตยางพารา พัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านยางพารา อาหารฮาลาล และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้