กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้าสุดยอดแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์อาเซียน

เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้าสุดยอดแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์อาเซียน

พิมพ์ PDF

 

      9 กรกฎาคม 2558 – ปทุมธานี/ เยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกครั้ง คว้ารางวัลสุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์และรางวัลที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้วยผลงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากฟองอากาศโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ” พร้อมกันนี้ ทีมม้ามืดจากโรงเรียนพิษณุโลกฯ ยังโชว์ผลงาน “เครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ” ซิวแชมป์ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในเวที “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1” ซึ่งมีเยาวชนจาก 7 ประเทศอาเซียนร่วมชิงชัย ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 58 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี


         ในการประกวดดังกล่าว มีประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมส่งเยาวชนและโครงงานมาเข้าร่วมประกวดถึง 7 ใน 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย รวม 39ทีม มีเยาวชนและครูอาจารย์เข้าร่วมกว่า 110 คน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทำการประกวดกันใน 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ยังมีรางวัลยอดเยี่ยม ที่คัดเลือกจากสุดยอดโครงงานฯ ที่โดดเด่นที่สุดใน 3 สาขา ซึ่งถือเป็นที่สุดของรางวัลในเวทีนี้


     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประกาศผล“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project Competition) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งการประกวดดำเนินการคัดเลือกมาตั้งแต่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา เวทีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของอาเซียน โดยการริ่เริ่มของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก 

          ผลการประกวดปรากฏว่า รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ รางวัลที่ 1 ตกเป็นของเยาวชนฟิลิปปินส์ จากผลงาน “การทำให้น้ำไม่เกาะแผ่นฟิล์มทองแดงด้วยการเลียนแบบใบบัว” สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เยาวชนจากฟิลิปปินส์เช่นกัน คว้าที่ 1 ไปได้ด้วยผลงาน “การศึกษาภาวะการตายของเซลล์สมองเมื่อขาดออกซิเจน โดยใช้สารสกัดจากกกระดองปลาหมึกในการลดอัตราภาวะเสี่ยงในการเสียชีวิต” สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ ผู้ชนะคือเยาวชนไทยจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก จากผลงาน “เครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ” โดยมีสมาชิกในทีมคือ ด.ช. รังสิมันต์ กุลเพชรจิรา และ ด.ช. ธีรภัทร สนองญาติ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายกฤต กรวยกิตานนท์ และนายบุณยกร อัศวนิเวศน์ เป็นสมาชิกในทีม คว้าที่ 1 ไปได้ด้วยผลงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากฟองอากาศ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ” สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ 1 เป็นของเยาวชนจากสิงคโปร์ จากผลงาน “การใช้ความร้อนร่วมกับสารเคมีความเข้มข้นต่ำเพื่อการยืดอายุผักผลไม้” สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ เยาวชนจากสิงคโปร์เช่นกัน สามารถชนะทีมอื่นไปด้วยผลงานการใช้สารเร่งอนุภาคนาโนเพื่อการแตกตัวของออกซิเจนในการทำลายเซลล์มะเร็ง

 

          ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นที่สุดของรางวัลในเวทีนี้ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่คว้าไปได้คือ ทีมเยาวชนฟิลิปปินส์ จากผลงาน “การศึกษาภาวะการตายของเซลล์สมองเมื่อขาดออกซิเจน โดยใช้สารสกัดจากกรกะดองปลาหมึกในการลดอัตราภาวะเสี่ยงในการเสียชีวิต” ส่วนรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เจ้าของเดียวกับรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สามารถนำผลงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากฟองอากาศ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ” กวาดคะแนนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ ไปได้อย่างท่วมท้นจนเฉือนชนะทีมอื่นไปอย่างขาดลอย 

          นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ อพวช. ในฐานะหน่วยงานผู้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งนี้ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รางวัลเป็นเพียงแรงจูงใจ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสำเร็จ แต่สิ่งที่เยาวชนทุกคนรวมถึงครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้มากกว่านั้น คือมิตรภาพระหว่างสมาชิกอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติ แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ ซึ่งในอนาคตเราคาดหวังว่าเด็ก ๆ กลุ่มนี้จะโตไปเป็นกำลังสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนให้ภูมิภาคอาเซียนของเราให้เข้มแข็งต่อไป”

          ด้าน นายบุณยกร อัศวนิเวศน์ ตัวแทนทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กล่าวว่า ทางทีมรู้สึกดีใจมากและไม่คาดฝันว่าจะได้รับทั้งรางวัลชนะเลิศและรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ภูมิใจมากที่ผลงานเข้าตากรรมการ เพราะพวกเราได้ทำการศึกษา ทดลอง และฝึกฝนกันมาอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการงานที่นำมาเข้าประกวดครั้งนี้จะเป็นการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและลักษณะการเคลื่อนที่ของฟองอากาศเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศโดยใช้กล้องของอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเลต โดยหลังจากนี้ทางทีมจะนำไปพัฒนาต่อยอดให้แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้จริงและง่ายในการเข้าถึง 

         ทั้งนี้ ยังมีทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลอื่น ๆ ในแต่ละประเภท ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นของทีมจากโรงเรียนขาณุวิทยา จ.กำแพงเพชร จากผลงาน “เกมพัฒนาทักษะทางด้านตรรกศาสตร์และการคิดที่เป็นระบบ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทีมจากโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย จ.ปทุมธานี สามารถคว้าไปได้ด้วยผลงาน “การศึกษาวงจรชีวิตและสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงหนอนนก” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์ เป็นของทีมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่นำผลงาน “การดัดแปลงโครงสร้างคาร์บอนโพรงจากแบคทีเรียลเซลลูโลสเป็นโพลิเมอร์อิเล็คโตรสเมมเบรน (Polymer electrode membrane)” มาสร้างชื่อให้กับเยาวชนไทยได้อีกหนึ่งรางวัล  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : นางสาวสุตานันท์ อาวจำปา

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955 โทรสาร 0 2577 9911

สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th

 
ผู้เผยแพร่ข่าว :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน          Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป