กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยสู่ตลาด มุ่งเป้าดันผลิตภัณฑ์ SMEs/OTOP สู่อาเซียน

กระทรวงวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยสู่ตลาด มุ่งเป้าดันผลิตภัณฑ์ SMEs/OTOP สู่อาเซียน

พิมพ์ PDF

 


      ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กทม. / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน OTOP/SMEs หรือ “TISTR and Friends 2015” สร้างสรรค์ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์นิทรรศการสุดยอดผลสำเร็จจากงานวิจัยและพัฒนา ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ รวมถึงการช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน ทำการตลาด และจัดระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ SMEs และ สินค้า OTOP ในงานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบโล่รางวัลให้เหล่าผู้ประกอบการต้นแบบกว่า 21 บริษัทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ก้าวสู่สังคมนวัตกรรมโดยใช้การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้ลูกหลานคนไทยรุ่นถัดไปมีอนาคตที่ดีขึ้น ภาคเอกชนจะต้องเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการในหลายมาตรการ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนนักวิจัยจากภาครัฐให้สามารถไปทำงานได้ในภาคเอกชน การสร้างตลาดภาครัฐสำหรับนวัตกรรมของคนไทยที่บรรจุอยู่ในบัญชีนวัตกรรม และการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่มีมาตรฐานและปลอดภัยโดยภาครัฐจะดูแลทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจนถึงการทำการตลาด ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกให้ การสนับสนุนธุรกิจ SME เป็นวาระแห่งชาติ เพราะผู้ประกอบการ SME มีมากกว่า 90% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยตามหัวเมืองต้องช่วยกันขยายผล ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน

      นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้นำผู้เชี่ยวชาญของ วว. มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอด ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การค้นหาแหล่งเงินทุน การทำการตลาด การบริการอุตสาหกรรม และการวางแผนระบบ Logistic เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ SMEs และ OTOP ในการพัฒนาความแตกต่างภายใต้ Green Technology บนองค์ความรู้ที่ชำนาญตามแผน Green Growth ของรัฐบาล ซึ่งในปีนี้ วว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงสถาบันการเงินกว่า 11 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซนที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัย และจุดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้ผลงานวิจัย/การบริการของ วว. หรือหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทย์ ภายใต้ STM: (Science Technology and Innovation Matching Program) กับผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจและสังคมในอนาคต ทางด้านเกษตร อาหาร พลังงาน ชุมชน และบริการ โซนที่ 2  O•Z•O•N•E Product by TISTR & Friends ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์แนวสร้างสรรค์ และบูธ Business matching การบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ สิทธิพิเศษต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร สิทธิพิเศษด้านการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการเงิน สินเชื่อและการลงทุน เป็นต้น และในโซนที่ 3 ช้อป ชม ชิม พบกับบูธนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการไทย, ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เช่น น้ำพริกปลาร้าก้อน น้ำพริกสัปปะรด ลิปติกและสคับข้าว รังนก ผ้าบาติก ถุงมือยาง กาแฟสด น้ำข้าวกล้องงอกรวมถึงผลงานวิจัยของ วว. ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ เวชสำอางนาโน VITISTRA เพื่อผิวกระจ่างใสไร้ริ้วรอย จากสารสกัดเมล็ดองุ่น ผลิตภัณฑ์ MDmate เภสัชโภชนภัณฑ์ในการบำรุงสมองและเสริมสร้างความจำ เป็นต้น

      การจัดงาน TISTR and Friends 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคมนี้ ณ โซนบี ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เวลา 10.00-20.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการตลาด หรือ วว. call centre โทร. 02-577-9300 หรือ www.tistr.or.th


ผู้เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน          Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
» วว. โชว์ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองเสริมความจำ MDmate ในงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป