กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาฯ ประกาศศักดา โชว์ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนาโนบนเวทีโลก พร้อมเป็นแนวหน้าด้านการวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก

สถาบันมาตรวิทยาฯ ประกาศศักดา โชว์ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนาโนบนเวทีโลก พร้อมเป็นแนวหน้าด้านการวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก

พิมพ์ PDF

 

     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกจากองค์กรมาตรวิทยาภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (APMP : The Asia Pacific Metrology Programme) เป็นตัวแทนเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศกับองค์กร มาตรวิทยาภูมิภาคยุโรป (EURAMET : The European Association of National Metrology Institutes) ด้านการวัดความหยาบ โดยผลการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานทัดเทียมกับกลุ่มประเทศภูมิภาคยุโรปซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความถูกต้องของเทคโนโลยีการวัดสูง ความสำเร็จของกิจกรรมนี้ ส่งผลให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประเทศไทย มีศักยภาพด้านการวัดความหยาบอยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (CMC : Calibration Measurement Capability) ซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM : Bureau International des Poids et Measures) ณ ประเทศฝรั่งเศส อันจะเป็นหลักประกันคุณภาพด้านการวัดให้กับสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสค์ ฯลฯ ที่มีความจำเป็นอย่างสูงในการใช้เทคโนโลยีวัดความหยาบกับผลิตภัณฑ์ เพื่อประกันคุณภาพและป้องกันการตีกลับของสินค้าส่งออก   ที่ทำให้เสียเวลาและอาจทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีความพร้อมอย่างยิ่งในการก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการวัดระดับนาโนเพื่อขยายขอบเขตในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน, บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอย่างเต็มศักยภาพ


     ดร.จริยา บัวเจริญ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการพื้นผิว (Surface Texture Laboratory) ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันมาตรวิทยาในการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศในครั้งนี้ กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ประเทศของทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย, สิงค์โปร์ และ ไต้หวัน โดยในการวัดครั้งนี้นับว่าเป็นการท้าทาย และพิสูจน์ความสามารถอย่างมากเพราะการวัดครั้งนี้มีชิ้นงาน Standard ซึ่งเราไม่เคยวัด และต้องเขียนโปรแกรมสำหรับคำนวณ วิเคราะห์ขึ้นมาเอง และต้องมั่นใจว่าเครืองมือที่ใช้วัดมีความถูกต้องทุกส่วนอย่างสมบูรณ์ สุดท้ายผลการวัดที่ออกมานั้นก็ทำเราให้มั่นใจในศักยภาพของเราว่ามีมาตรฐานเพียงพอ และโดยภาพรวมก็จะทำให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อวงการมาตรวิทยาไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เพราะในการจะเป็นตัวแทนได้นั้น นอกจากจะต้องมีผลงานด้านการวัดที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังต้องมีความพร้อมในระบบการรับรองคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ส่วนบุคลากรต้องมีทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ สำหรับการเปรียบเทียบการวัดระหว่างประเทศนั้นประมาณ 10 ปีจึงจะมีการจัดกิจกรรมการวัดเกิดขึ้น โอกาสเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทยได้ทำสำเร็จ โดยมีการวัดอยู่ในเกณฑ์ดีมากได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เป็นการปูทางในการขยายขอบเขตศักยภาพความสามารถทางการสอบเทียบและการวัด (CMC) ซึ่งได้ประกาศไว้กับในเว็บไซต์ของสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM) ประเทศฝรั่งเศส” 

      นอกจากนี้ ดร. จริยาได้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการวัดความหยาบพร้อมอธิบายขั้นตอนการวัดว่า “ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการวัดความหยาบ เช่น กระบอกสูบที่ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวหล่อลื่นและผิวจะต้องมีความหยาบเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นสามารถแทรกซึมทำให้เกิดประสิทธิภาพในการหล่อลื่น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ หรือแม้แต่อุปกรณ์มอเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องบิน ซึ่งต้องมีความถูกต้อง และได้รับการ   การันตีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยอากาศยาน ดังนั้นในการวัดความหยาบของชิ้นงานจึงต้องมีความเที่ยงตรงสูง ได้มาตรฐาน และสามารถสอบกลับได้ โดยวัดย้อนมาถึงมาตรฐานการวัดสูงสุดของประเทศที่เราเรียกว่า มาตรฐานการวัดปฐมภูมิ ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเรา ซึ่งมีศักยภาพทั้งด้านบุคลากร, เครื่องมือ และเทคโนโลยีการวัด และเราก็มีความพร้อมที่จะขยายขอบเขตองค์ความรู้นี้ให้แก่ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” 


ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์  บุบผาวรรณา /นางสาววัชรีพร  กลิ่นขจร 

เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน          Facebook : sciencethailand

 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 


 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป