กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. โฟกัสพังงา นำขบวนคาราวานนิวเคลียร์ลงใต้

ปส. โฟกัสพังงา นำขบวนคาราวานนิวเคลียร์ลงใต้

พิมพ์ PDF


 
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” พุ่งเป้าพื้นที่จังหวัดพังงา หวังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่เยาวชนระดับมัธยมศึกษา พร้อมเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในเรียนรู้พลังงานนิวเคลียร์สู่ระดับภูมิภาค 
 
 
 
     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. นอกจากจะมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้ว อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูให้กับสาธารณะชนทั่วไป ปส. ได้เล็งเห็นว่า เยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาตินั้น มีความเหมาะสมที่จะรับความรู้ในเรื่องดังกล่าวและนำไปต่อยอดความเข้าใจในส่วนนี้ได้ จึงมีแผนจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพังงา แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้
 
 
     ๑. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
     ๒. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อ.ท้ายเหมือง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
     ๓. โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) อ.ตะกั่วป่า ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
 
 
     โดยหวังขยายฐานความรู้พื้นฐานปรมาณูสู่ระดับภูมิภาคและสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสู่เยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ที่ผ่านมา ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ ปส. ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วกว่า ๗ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า ๓,๐๐๐ คน โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และครั้งที่สองจัดขึ้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เยาวชน รวมถึงครู อาจารย์    และบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของพลังงานปรมาณูมากขึ้นอีกด้วย  
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป