กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2558

ก.วิทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2558

พิมพ์ PDF

 

 

 

    วันที่  1 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2558  โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้ะเทคโนโลยี นางสาวอัมพร ประยูรกิตติกุล ผู้อำนวยการส่วนงานคลังและพัสดุ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันปลูกต้นโมกทั้งหมดจำนวน 74 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

 

ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป