กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจความพร้อมนิทรรศการเตรียมโชว์นายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมผลงานเครื่องกรองน้ำกร่อย และพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ตรวจความพร้อมนิทรรศการเตรียมโชว์นายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมผลงานเครื่องกรองน้ำกร่อย และพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง

พิมพ์ PDF

 

          เช้าวันนี้ (30 มิถุนายน) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) ตรวจความเรียบร้อยของนิทรรศการที่จะนำเสนอนายกรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมผลงานเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อย sos-t1 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำหรับแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่น้ำจืด ที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปา และผลงานพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง (SWA) เพื่อใช้ในการเกษตร โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

 

  

ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ภาพและวีดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป