ก.วิทย์ เสริมความรู้บุคลากร เรื่อง การปฎิบัติงาน IO: Information Operations

พิมพ์

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฎิบัติงาน IO: Information Operations ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤต" แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นอ. ประภาส  สอนใจดี และ นอ. ดร.นภัทร์  แก้วนาค มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ กว่า 100 คนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องจูบิลี บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 

     นอ. ประภาส  สอนใจดี  ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติการข่าวสารฯ ว่า มีกระบวนการรับรู้ 3 ขั้น ได้แก่ มองเห็น  คิด และปฏิบัติ โดยหลักการทำงาน IO ประกอบด้วย

          1.  ต้องขับเคลื่อนโดยผู้นำ ซึ่งผู้นำต้องนำกระบวนการสื่อสาร

          2. ความน่าเชื่อถือ ให้เป็นที่รับรู้ พูดความจริงและมีความน่านับถือ พูดด้วยเสียงเดียวกัน

          3. มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย และทุกๆ การกระทำถือเป็นการส่งสาร 

 

     มีการจัดตั้งเป็นคณะทำงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังแนะนำในการจัดทำ White Paper ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะและสำคัญ เพื่อการสื่อสารข้อมูลความจริง แล้วทำให้ผู้อ่านเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้ง White Paper จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจและพูดด้วยเสียงเดียวกัน

     ด้าน นอ. ดร.นภัทร์  แก้วนาค ได้แนะนำหลักการปฏิบัติการข่าวสาร ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร สิ่งที่จำเป็นลำดับแรก คือความจำเป็นต้องบูรณาการศักยภาพและกิจกรรมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นส่วนเดียวกัน รวมทั้งจำเป็นต้องบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้สอดรับกับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งชาติและวัตถุประสงค์ ซึ่งจากบทเรียนการปฏิบัติการข่าวสารที่ผ่านมา ทำให้สามารถกำหนดหลักการปฏิบัติข่าวสารที่สำคัญ 9 ประการ ประกอบด้วย

          1. การควบคุมแบบรวมการ 

          2. การดำรงวัตถุประสงค์

          3. การพูดด้วยเสียงเดียวกัน

          4. การสนธิและประสานสอดคล้อง

          5. การรู้ถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมาย

          6. การกำหนดเป้าหมายหลัก เครื่องมือและวิธีการ

          7. การใช้เครื่องมือหลากหลายแบบเพื่อส่งข่าวสาร

          8. การเอาชนะความเชื่อและศรัทธาของประชาชนท้องถิ่น และ

          9. การใช้ประโยชน์จากความเต็มใจร่วมมือของฝ่ายตรงข้าม

     ทั้งนี้ หลักการปฎิบัติงาน IO สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ยากแก่การเข้าใจ สามารถนำวิธีการจัดทำ White Paper มาใช้ในลักษณะเดียวกันกับการทำ Q&A ได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และทำให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และพูดด้วยเสียงเดียวกัน เป็นต้น


เอกสารประกอบการฝึกอบรม ดาวน์โหลดที่นี่


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand


 

 

Tags IO - Information Operations - นอ.ประภาส สอนใจดี - นอ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
» สนช. จับมือหน่วยงานนโยบายแดนปลาดิบเปิดมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
» เจาะลึก ‘ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ ของนักวิจัยม.อ. ช่วยสืบสวนคดี พิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ภาคใต้
» รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษบนเวที “Partnering to Drive Innovation” พร้อมแลกเปลี่ยนร่วมกับพันธมิตรสู่การผลักดันนวัตกรรม
» 3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ’
» กิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour Thailand) 18 มิถุนายน 2559
» NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน