กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “ซินโครตรอน” นำเทคโนโลยีแสงขั้นสูง รุกอุตสาหกรรม อาหาร ยาและเครื่องสำอาง

“ซินโครตรอน” นำเทคโนโลยีแสงขั้นสูง รุกอุตสาหกรรม อาหาร ยาและเครื่องสำอาง

พิมพ์ PDF

 

      สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดอบรมฟรี! สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3” ในด้าน อาหาร ยาและเครื่องสำอาง หวังให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ค. นี้  

 

 

          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดโลกทัศน์ใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร ยาและเครื่องสำอาง โดยจัดอบรมใหญ่ในโครงการ “ซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 – อาหาร ยาและเครื่องสำอาง” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมถึงการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงมุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย อีกทั้งเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยในการอบรมดังกล่าวจะได้พบกับ การบรรยายพิเศษจาก Dr. David Cookson นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ “Applications of Synchrotron Radiation on Food, Drug and Cosmetics” และการบรรยาย “ซินโครตรอนตอบโจทย์งานวิจัยด้านผลิภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง จาก รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง การบรรยายถึงการนำแสงซินโครตรอนในเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน อาหาร ยาและเครื่องสำอาง จากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นต้น

 

 

ด่วน รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1607 - 8 มือถือ 08-9949-7313 อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เวบไซด์: www.slri.or.th/bds


ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป