กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมงาน RSP Innovation Day 2015 ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้วที่ www.spa.most.go.th

กระทรวงวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมงาน RSP Innovation Day 2015 ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้วที่ www.spa.most.go.th

พิมพ์ PDF

  กระทรวงวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมงาน RSP Innovation Day 2015

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ www.spa.most.go.th

       สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015 เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม อาทิ นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. กิจกรรมการเสวนาและให้คำปรึกษาด้านการบริการโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุทยานวิทยาศาสตร์ นิทรรศการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards ระดับประเทศในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

       ทั้งนี้ งาน Regional Science Park Innovation Day 2015 (RSP Innovation Day 2015) จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ต กรุงเทพฯ

 

      จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิกได้ที่นี่ ลงทะเบียน  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์  www.spa.most.go.th

 

ข้อมูลโดย :

ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

 

ข่าวโดย :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป