กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้การต้อนรับ ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.วท. ให้การต้อนรับ ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

พิมพ์ PDF

 

       

        วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ให้การต้อนรับ ดร.เจอรัลดีน ริชมอนด์ ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา (U.S. Science Envoy) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ ภายใต้ความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง รวมถึงบทบาทกับวิทยาศาสตร์ (Women in Sciences) ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

ด้านสถานภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของสหรัฐฯ นั้น ในงบประมาณ 2015 จะใช้เงินลงทุนในการสร้างงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสและความมั่นคงสำหรับคนอเมริกัน โดยเงินงบประมาณที่มีการจัดสรรไว้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะถูกนำมาใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยสนับสนุนดังนี้

- การสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัย

- การกระตุ้นนวัตกรรม

- การผลักดันให้ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขั้นสูง

- การพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดขั้นสูง

- ทำความเข้าใจและมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

- การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ

- การเตรียมความพร้อมทาง STEM Education

 

. สถานภาพความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี มีการประชุม Thailand-U.S. STEM Education Consultative Meeting กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่สนใจจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้แก่

- การจัดประชุม ASEAN STEM WORKSHOP

- การเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโรงเรียนในลักษณะ Sister School (School linkage) เช่น การเชื่อมโยง Thomas Jefferson High School 

- การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่อง STEM Education กับบุคคลทั่วไป (STEM for Public)

 


ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจจะสร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ ดังนี้

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ต้องการเชิญทางสหรัฐฯ เข้าร่วม ASEAN Science, Technology and Innovation Forum (ASEAN STI Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2559 

- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อยากเชิญหน่วยงาน U.S. Embassy, Bangkok เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และการเตรียมเป็นศูนย์กลางการอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Hub Training in Biodiversity, Taxidermy, Entomology in ASEAN)

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนใจอยากสร้างความร่วมมือกับ American Association for the Advancement of Science (AAAS) ในหลายๆ โครงการ อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ AAAS (AAAS มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 273 แห่ง) 

นอกจากนื้ ยังได้มีการสร้างความร่วมมือโดยผ่านแผนงาน Science Diplomacy เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนข้อริเริ่ม Let Girls Learn ของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนหนังสือ รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือภาวใต้ความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA)

 

 
ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป