กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

พิมพ์ PDF

      

       

       วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.)  ให้การต้อนรับ นายชิมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมกับหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย-อิสราเอล ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศไทย มีความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือกับอิสราเอล ดังนี้
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความสนใจร่วมมือในหัวข้อ การจัดการน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเล
  - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีประเด็นหารือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยเมื่อปี พ.ศ.2556 บริษัทจากประทเศอิสราเอล 2 บริษัท ได้แก่ Isael Aerospace Industries Ltd. (IAI) และ Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ซึ่งทางบริษัท (Rafael) ได้ยื่นเอกสารแบบแนวคิด (Conceptual Model) เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการพัฒนา THEOS-2 และในปี พ.ศ.2558 ครม. มีมติเห็นชอบหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจา โครงการระบบดาวเทียมฯ (THEOS-2) เพื่อพิจารณารายละเอียดและดำเนินการเจรจากับประเทศที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเห็นชอบ ทั้งนี้ จะคัดเลือกและเสนอชื่อประเทศที่เหมาะสมพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป
 
 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความร่วมมือ โดยผ่านกลไกข้อเสนอโครงการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ : Thailand International Cooperation Agency (TICA) และ Mashav : Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Israel และการสร้างความร่วมมือด้าน Science Park
 


 

ข้อมูลโดย : สำนักความมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป