รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

พิมพ์

      

       

       วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.)  ให้การต้อนรับ นายชิมอน โรเดด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. พร้อมกับหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างไทย-อิสราเอล ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศไทย มีความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือกับอิสราเอล ดังนี้
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความสนใจร่วมมือในหัวข้อ การจัดการน้ำ เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเล
  - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีประเด็นหารือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยเมื่อปี พ.ศ.2556 บริษัทจากประทเศอิสราเอล 2 บริษัท ได้แก่ Isael Aerospace Industries Ltd. (IAI) และ Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ซึ่งทางบริษัท (Rafael) ได้ยื่นเอกสารแบบแนวคิด (Conceptual Model) เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการพัฒนา THEOS-2 และในปี พ.ศ.2558 ครม. มีมติเห็นชอบหลักการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจา โครงการระบบดาวเทียมฯ (THEOS-2) เพื่อพิจารณารายละเอียดและดำเนินการเจรจากับประเทศที่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติเห็นชอบ ทั้งนี้ จะคัดเลือกและเสนอชื่อประเทศที่เหมาะสมพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติต่อไป
 
 
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความร่วมมือ โดยผ่านกลไกข้อเสนอโครงการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ : Thailand International Cooperation Agency (TICA) และ Mashav : Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Israel และการสร้างความร่วมมือด้าน Science Park
 


 

ข้อมูลโดย : สำนักความมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 

Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - เอกอัครราชทูตอิสราเอล
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote