กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง

อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง

พิมพ์ PDF

 

        1 มิถุนายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป.ลาว ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสณ์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้ประชุมหารือร่วมกับนายสัญญา ประเสริฐ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สปป.ลาว ซึ่งเป็นการหารือเฉพาะสาขาความร่วมมืด้านความตระหนักด้าน วทน. โดยฝ่ายลาวต้องการคำแนะนำในการสร้างหอดูดาวและท้องฟ้าจำลอง และการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนซึ่งลาวยังไม่เคยมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องดังกล่าว

        นายสาคร ชนะไพฑูรย์ กล่าว่า ทั้ง สดร. และ อพวช. ยินดีเป็นพี่เลี้ยงแนะนำโดยใช้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งถูกและผิดมาถ่ายทอดให้ฝ่ายลาว เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องความต้องการที่แท้จริงโดยไม่ต้องนับจากศูนย์

       เบื้องต้น อพวช.จะจัดคาราวานวิทย์ฯ เพื่อสร้างความตระหนัก สปป.ลาว ต่อเนื่องกระจาย ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยเร็วๆ นี้มีแผนจัดที่โรงเรียนพอนสะหวัน ซึ่งมีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้น  อีกทั้ง อพวช.จะจัดกิจกรรม Science Project โดย มีเยาวชนหลายประเทศ มาร่วมแข่งขัน ซึ่งจะให้โควต้าโรงเรียนพอนสะหวันส่งนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ... ประเด็นท้องฟ้าจำลองและหอดูดาว สดร.ยินดีให้คำแนะนำและการออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของลาว ซึ่งต้องหารือในรายละเอียดต่อไป ที่สำคัญลาวต้องพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวในอนาคต.
 
 
 
ข่าวและภาพโดย นางเทียรทอง ใจสำราญ 
เผยแพร่โดย นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 333 3731
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป