กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ เยี่ยมชม ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม หาแนวทางการวิจัยและพัฒนาระหว่างรัฐกับเอกชน

ดร.พิเชฐ เยี่ยมชม ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม หาแนวทางการวิจัยและพัฒนาระหว่างรัฐกับเอกชน

พิมพ์ PDF

 พร้อมสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร

 

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเข้าเยี่ยมชมบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท Phuket Abalone Group เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ บริเวณเกาะสิเหร่ ทางฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต และจังหวัดพังงา พร้อมกับการทำธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ โดยมีนายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน ประธานฯ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ให้การต้อนรับ 

 

 

นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน เปิดเผยว่า เริ่มดำเนินการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ด้วยมาตรฐานระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด (close recirculating system) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2550 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการทำธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ เพื่อคัดเลือกหอยเป๋าฮื้อที่ได้คุณภาพมาเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจนได้ขนาดที่ต้องการ และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและคณาจารย์จากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อสียงทั่วประเทศ ทำการศึกษาถึงโครงสร้างโมเลกุลครบ 3 สาย (Triple Helix Abalone Collagen) Glycosaminoglycans, สเต็มเซล และเมือกหอยเป่าฮื้อ นำมาผลิตเป็นวัตถุดิบที่ยังคงสภาพทางชีวภาพ (Bioactive function) คงคุณประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานชั้นนำ จนได้รับรางวัล 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ประจำปี 2553 

ทั้งนี้ ประธานฯ บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ยังได้กล่าวถึงปัญหาของการดำเนินธุรกิจและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ว่า ในปัจจุบันภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อมหรือ SMEs ยังคงประสบปัญาหาเรื่องเงินทุนวิจัยที่ไม่เพียงพอ และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่สามารถจำหน่ายและสร้างผลกำไรได้ รวมถึงการวิจัยและการวิเคราะห์ ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบมาตรฐานภายในประเทศใช้ระยะเวลาที่นานเกินไป เมื่อเทียบกับต่างประเทศ จึงอยากให้ทางภาครัฐช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทุนวิจัย และองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการให้มีระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น

 

 

ด้าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีแนวทางการลงทุนเงินวิจัยเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนในกองทุนวิจัย แล้วสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยังรับประกันสินเชื่อเพื่อ SMEs ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องขึ้นบัญชีนวัตกรรมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ 

 

 

 

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป