กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ม.ราชภัฏภูเก็ตต้อนรับอบอุ่น

ม.ราชภัฏภูเก็ตต้อนรับอบอุ่น

พิมพ์ PDF

 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการใน จ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง และคณะติดตามอย่างอบอุ่น ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนำ วทน.ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยเฉพาะความสำเร็จของหมู่บ้านแปรรูปเห็ดบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง จนสามารถเสนอโครงการและขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานจังหวัดภูเก็

 

 

     ทั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ  รมว.วท. เปิดเผยต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตว่า ตนเองมาเปิดงานสำคัญ คือ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN COST ครั้งที่ 69 ที่ จ.ภูเก็ต ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเวทีดังกล่าวก่อให้เกิดทิศทางใหม่สำหรับ AEC ปลายปีนี้ ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตเองมความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจโดยเฉพาะอาหาร ที่พักและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคใต้ น่าจะส่งผลดีต่อภารกิจการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในส่วนนโยบายรัฐบาลที่น่าจะขับเคลื่อนในพื้นที่ได้ ได้แก่เรื่องข้าว มัน ยาง อาหารทะเล โดยเฉพาะยางและอาหารทะเลเป็นวัตถุดิบสำคัญในพื้นที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและมหาวิทยาลัยฯ สามารถร่วมมือกันยกระดับได้  นอกจากนี้ วท. มีนโยบายตั้งที่ปรึกษาด้าน วทน. จังหวัด จะสามารถสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องของจังหวัดได้มากขึ้น

 
 
 
 
 
เขียนข่าว : นางเทียรทอง ใจสำราญ
ภาพและวีดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags ASEAN
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป