กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สซ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด side meeting ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 สร้างเครือข่ายวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน ในภูมิภาคอาเซียน

สซ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด side meeting ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 สร้างเครือข่ายวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน ในภูมิภาคอาเซียน

พิมพ์ PDF

           

           (วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ทแอนด์สปา กะรนบีช ภูเก็ต) ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมย่อยคู่ขนาน (side meeting) ในหัวข้อ ''Synchrotron Applications, Collaborations and Opportunities with SLRI'' ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting : ASEAN COST) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยระหว่างกันกับสถาบันอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในสาขางานวิจัยต่างๆ เข้าร่วมบรรยาย ได้แก่ Dr. Thomas Whitcher, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย, ดร.วันเฉลิม รุ่งสว่าง, SCG Chemical Co., Ltd., ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Dr. Muhayatun Santoso, National Nuclear Energy Agency of Indonesia (BATAN), ประเทศอินโดนิเซีย
 

 

            นอกจากนี้จะจัดการบรรยายในส่วน General Assembly ในวันที่ 25 พ.ค.2558 เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Nguyen Quang Liem, Vietnam Academy of Science and Technology, Institute Materials Sciences (VAST-IMS) ประเทศเวียดนาม และ Prof. Dr. Norlida Kamarulzaman, Centre for Nanomaterials Research, Institute of Science, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย กิจกรรมทั้งหมดของ สซ. ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 เป็นจะบทสำคัญอีกบทหนึ่งในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และใช้ทรัพยากรทางการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน

 


             สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (The 69th ASEAN Committee on Science and Technology Meeting : ASEAN COST) และการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีเครือข่ายและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม

 

 


ข้อมูลโดย : Dr. Wutthikrai BUSAYAPORN
Head of User Services Section and Beamline Scientist at BL3.2Ub: PEEM,
Synchrotron Light Research Institute, SLRI
Nakorn Ratchasima, THAILAND 30000
Tel. +66 44-217040 Ext. 1602-1605

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   facebook : sciencethailland

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป