กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)

ประเดิมเวทีย่อย ASEAN COST ด้วยประเด็น ASEAN Talent Mobility (ATM)

พิมพ์ PDF

ติดตามความคืบหน้าโครงการจากครั้งก่อน

 

 

             (วันที่ 21 พฤษภาคม 2558) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการฯ รักษาการ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดร่วมกับ Dr.Alexander A. Lim หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการอาเซียน และ Dr.Lee Jeong Hyop นักวิจัยจากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และแผนแห่งอนาคต สาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Talent Mobility (ATM) ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Talent Mobility (ATM) Workshop) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันศึกษาและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ ในประเทศได้ไปทำงานในสถานประกอบการจริง และติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ATM ที่ได้หารือและวิจัยร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยจะพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมความสามารถของนักวิจัย ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน บีช ภูเก็ต

 


           สำหรับวันแรกของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะมีการประชุมกลุ่มย่อยในหมู่ประเทศอาเซียน โดยเน้นการหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาเบื้องต้นและผลการวิจัยโครงการ ATM และการสำรวจความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aseantalent.net
ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป