กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2558

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2558

พิมพ์ PDF

     วันนี้ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการประชุมดังกล่าว มีประเด็นหลักๆดังนี้

    1.กำหนดการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 ณ จ.ภูเก็ต
    2.การจัดคารานวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    3.กิจกรรมแถลงข่าว /พบสื่อ ของท่าน รมว.วท.
    4.การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในนิตยสาร ASEAN FOCUS
    5.การปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ 
    6.การจัดทำสกู๊ปข่าวรายงานของ ท่าน รมว.วท.และวท.โดยการนำขึ้นเผยแพร่บน เว็ปไซด์ ของ วท. และเว็ปไซด์ยูทูปโดยให้ใช้ชื่อว่า Most Update
     7.การนำข้อมูลจาก ตะกร้าข่าว วท. ไปเผยแพร่ในช่องทาง ต่างๆ

 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่่ายภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     pr@most.go.th
Facebook : sciencethailand 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป