กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

        เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมพระจอมเกล้าชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก สร้างสรรค์ยานยนต์ยุคใหม่ที่สะอาด ประหยัด และปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิรูปการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

       ทั้งนี้ ในการหารือได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะร่วมกันพิจารณาดำเนินการผลิตผลงานวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าให้สำเร็จภายในปีนี้ และได้เห็นชอบในแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอกรอบแนวคิดและแผนที่นำทางผ่านกิจกรรมต่างๆข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป