กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ หวังผลสัมฤทธิ์กว่า 80% ในเวที ASEAN COST ครั้งที่ 69

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ หวังผลสัมฤทธิ์กว่า 80% ในเวที ASEAN COST ครั้งที่ 69

พิมพ์ PDF

     

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ช่อง NBT และ Most Channel กรณีเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN COST ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2558 ณ จ.ภูเก็ต โดยปลัดกระทรวงฯในฐานะประธาน COST ฝ่ายไทย เผยว่าการประชุมครั้งนี้เน้นไปที่ผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์ระดับปลัดกระทรวงใน 10 ประเทศของอาเซียน และจะมี รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ของไทยเป็นประธานในเวทีใหญ่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ความคาดหวังในฐานะเจ้าภาพ          

   รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวว่า 80 เปอร์เซ็นของเรื่องที่จะผลักดันในการประชุม น่าจะผ่านไปด้วยดี เนื่องจากมีพื้นฐานความสัมพันธ์ระดับ(ปลัดกระทรวง)ค่อนข้างดี อีกทั้งข้อเสนอของฝ่ายไทยทุกเรื่องเป็นประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอาเซียนทั้งสิ้น เช่น การจัดทำแผนอาเซียนด้าน วทน.ที่เน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้านการเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสหน่วยงานวิจัย ความร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ มาตรวิทยา  แสงซินโครตรอน เทคโนโลยีอวกาศ  ด้านดาราศาสตร์ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่ด้านพลังงาน ทั้งหมดเหล่านี้เมื่อมีความร่วมมือกันได้ ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นรูปธรรมชัดเจนในที่สุด

ข่าวและภาพ:เทียรทอง ใจสำราญ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับ
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย
» รมว.วท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้นำประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน
» ไทยเดินหน้าร่วมมืออาเซียน ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติ
» สดร. จัดเวิร์คช็อปเสริมแกร่งเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน หวังผลักดันดาราศาสตร์เข้าที่ประชุม ASEAN COST
» สซ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด side meeting ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 สร้างเครือข่ายวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน ในภูมิภาคอาเซียน
» Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป