ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ หวังผลสัมฤทธิ์กว่า 80% ในเวที ASEAN COST ครั้งที่ 69

พิมพ์

     

    รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ช่อง NBT และ Most Channel กรณีเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ASEAN COST ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2558 ณ จ.ภูเก็ต โดยปลัดกระทรวงฯในฐานะประธาน COST ฝ่ายไทย เผยว่าการประชุมครั้งนี้เน้นไปที่ผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์ระดับปลัดกระทรวงใน 10 ประเทศของอาเซียน และจะมี รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ของไทยเป็นประธานในเวทีใหญ่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ความคาดหวังในฐานะเจ้าภาพ          

   รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวว่า 80 เปอร์เซ็นของเรื่องที่จะผลักดันในการประชุม น่าจะผ่านไปด้วยดี เนื่องจากมีพื้นฐานความสัมพันธ์ระดับ(ปลัดกระทรวง)ค่อนข้างดี อีกทั้งข้อเสนอของฝ่ายไทยทุกเรื่องเป็นประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอาเซียนทั้งสิ้น เช่น การจัดทำแผนอาเซียนด้าน วทน.ที่เน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ด้านการเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสหน่วยงานวิจัย ความร่วมมือด้านบริหารจัดการน้ำ มาตรวิทยา  แสงซินโครตรอน เทคโนโลยีอวกาศ  ด้านดาราศาสตร์ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หรือแม้แต่ด้านพลังงาน ทั้งหมดเหล่านี้เมื่อมีความร่วมมือกันได้ ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นรูปธรรมชัดเจนในที่สุด

ข่าวและภาพ:เทียรทอง ใจสำราญ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 
 
Tags ASEAN COST - ASEAN COST 69 - คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับ
» กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย
» รมว.วท. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้นำประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน
» ไทยเดินหน้าร่วมมืออาเซียน ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติ
» สดร. จัดเวิร์คช็อปเสริมแกร่งเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน หวังผลักดันดาราศาสตร์เข้าที่ประชุม ASEAN COST
» สซ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด side meeting ในการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69 สร้างเครือข่ายวิจัยและแบ่งปันการใช้แสงซินโครตรอน ในภูมิภาคอาเซียน
» Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2558