กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม นำขบวนคาราวานวิทย์ฯ พร้อมเครือข่ายรักอะตอมลงพื้นที่อีสาน

ปส. จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม นำขบวนคาราวานวิทย์ฯ พร้อมเครือข่ายรักอะตอมลงพื้นที่อีสาน

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น พร้อมด้วยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หวังให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
       ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ ปส. มีแผนดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั้งสิ้น ๓ ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยครั้งแรกนี้ “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๓ จังหวัด ดังนี้ 
        ๑. จังหวัดนครพนม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๒. จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๓. จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘               
ทั้ง ๓ จังหวัด จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. โดยหวังขยายฐานความรู้สู่ระดับภูมิภาคและสร้าง   พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปสู่เยาวชน นักเรียน ครู อาจารย์ ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
กิจกรรมคาราวานวิทย์ ฯ ในครั้งนี้ จะมีการออกแบบฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฐานเขตปลอดรังสี ฐานแผนที่ประเทศไทย ฐานจับคู่นิวเคลียร์ และฐานต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานปรมาณูรวมทั้งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้อง พร้อมรับของรางวัลจาก ปส. มากมายและครั้งต่อไปมีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าวในภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” โดยมีการนำร่องจัดครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม และเพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมจังหวัดต่างๆ มากขึ้น ปส. มีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งที่มีนิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนมากที่หลั่งไหลมาจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ปส. หวังว่าจะมีเครือข่ายเยาวชนที่มีศักยภาพในการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปสู่สังคมรอบข้าง รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้มีการนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติอีกด้วย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗
 
 

เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
Tags ปส.
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป