กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท.โชว์ระบบติดตามผลงาน Online "สนับสนุนการรายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการนายกฯ และ รมว.วท.

สป.วท.โชว์ระบบติดตามผลงาน Online "สนับสนุนการรายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการนายกฯ และ รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

      (20 พ.ค.58) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้บริหารกระทรวงครั้งที่ 4/2558 เน้นวิธีการติดตามภารกิจตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการรัฐมนตรี โดยชื่นชมสำนักปลัดกระทรวงฯ ที่ได้ริเริ่มพัฒนาระบบปฏิบัติเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(http://moc.most.go.th) พร้อมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสามารถ ดำเนินการในระบบเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้รัฐมนตรีรายงานข้อมูลให้แก่

นายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงสถานภาพข้อมูลได้ตลอดเวลา
        ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิดจัดทำระบบปฏิบัติการฯ เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองลงข้อมูลในระบบ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่เทคนิคให้ละเอียดมากขึ้นคาดว่าทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอีกไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ จากนั้นจะพัฒนาให้เชื่อมโยงกับศูนย์ปฎิบัติการนายกฯ หรือ ศปก.นรม. (PMOC) ตลอดจนระบบการรายงานผลระดับกรม (DOC)
 

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานวิเคราะห์ผลการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศของหน่วยงาน วท.ซึ่ง ดร.พิเชฐฯ ย้ำให้หน่วยงานสรุปผลสัมฤทธิ์ของการไปราชการดังกล่าว  การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2559 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ ให้หัวหน้าหน่วยไปชี้แจงด้วยตนเอง

ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ 
ภาพและเผยแพร่ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป