กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มว. เปิดบ้านโชว์ความเป็นเลิศองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ระดับสากล

มว. เปิดบ้านโชว์ความเป็นเลิศองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ระดับสากล

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ    ภาคเอกชน และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดบ้านมาตรวิทยา ครั้งที่ 3 "Explore 6 Metrology Clusters"
     เนื่องในวาระครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว. ) สถาบันมีความประสงค์ในการจัดงานเปิดบ้านมาตรวิทยาครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเป็นมาในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ  มุ่งเน้นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ที่มีส่วนผลักดันต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและรับทราบผลงานวิจัยตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ ของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ อาทิ  การพัฒนาทางด้านยานยนต์, การแพทย์และสาธารณสุข, อุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม, พลังงาน/ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนัก, อาหารและการเกษตร และ หน่วยวัดมาตรฐานแห่งชาติที่เป็นหน่วยมาตรฐานที่ดีที่สุดของไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านต่างๆ ของประเทศสู่ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ
     โดยงานนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558   เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ภายในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nimt.or.th หรือโทร. 02 577 5100  ต่อ 1254 (มณฑล) หรือ  2110 (ธัญญา) email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป