กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2558

Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2558

พิมพ์ PDF

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

หน้า

หัวข้อข่าว

เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)

6

คอลัมน์ กลางกระแส โอกาสไทยศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งอาเซียน      

เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)

20

คอลัมน์ ถอดรหัสอาชีพ ส่งเสริมสินค้าเกษตร'ของดี'      

 

 

 

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

  หน้า

หัวข้อข่าว

เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)

5

ภาพข่าว คอลัมน์ คัด"ข่าว"กรอง"คน"    

แนวหน้า

6

คอลัมน์ วิทยาศาสตร์ อาทิตย์ สำหรับเยาวชน พรรณไม้ประดับอาคาร

โพสต์ทูเดย์

B4

3D Printingเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    

คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)

7

คอลัมน์ ถิ่นไทยงาม โรแมนติกใต้แสงแห่งดวงดาว     

เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)

18

คอลัมน์ Activity for fun นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์   

มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)

5

คอลัมน์ เฉลียงไอเดีย: ประวิทย์ สันติวัฒนา ทำธุรกิจด้วย R&D ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ น้ำมันรำข้าว'คิง' 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป